ลงทะเบียนผู้ขาย

ยินดีต้อนรับสู่ SharityBox ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน หากคุณเป็นร้านค้าและอยากเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น และที่สำคัญมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปัน คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการดีๆ ในสังคมของเราได้

เพียงคุณเลือกโครงการเพื่อสังคมที่คุณชื่นชอบ นำสินค้าที่มีมาลงขายหรือเปิดประมูล และแบ่งรายได้ 10-100% บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ ร้านค้านอกจากจะได้เพิ่มยอดขาย ในขณะเดียวกันคุณได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ในการได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มคนที่ต้องการทำความดีและมีไอเดียจะสร้างสิ่งดีๆ ได้มีกำลังใจและเงินทุนในการสร้างโครงการดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

ลงทะเบียน และกรอกรายละเอียดเพื่อสมัครเป็นผู้ขายกับเรา (กรุณากรอกข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้พิจารณาเข้าร่วมเป็นผู้ขาย) การตรวจเพื่อยืนยันข้อมูลผู้ขายจะใช้เวลาประมาณ 12 - 24 ชม.

ข้อมูลผู้ขาย

ระบุหมายเลขบัตรประชาชนไม่ต้องมีเครื่องหมาย -

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

อัพโหลดเอกสาร

สำเนาบัตรประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา / สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำหรับนิติบุคคล ขีดคร่อม "ใช้สำหรับลงทะเบียนผู้ขายกับ www.sharitybox.com เท่านั้น" ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB

สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการรับเงิน ใช้สำหรับรับเงินค่าสินค้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB