กิจกรรม MA-KHWID's BIRTHDAY PartyMa-Khwid 's Happy Birthday
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเกิด "มะขวิด" ในวันที่ 25 พ.ค 2558
เพื่อนำรายได้จากการประมูลภาพวาดมะขวิด และจัดจำหน่ายหมอน ผ้าพันคอมะขวิด
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำ
ไปจัดซื้ออาหารเเละยา และสมทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัด
เพจรวมน้ำใจคนรักหมาแมวจรจัด (Help Stray dogs and cats) และ มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>


คลิ้กดูประวัติการประมูล..

สรุปยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม Ma-Khwid 's Happy Birthday
ตั้งแต่วันที่ 23-31 พ.ค 2558
รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 34,800 บาท

และได้ทำการโอนเงินยอดนี้ไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เงินบริจาคจากการประมูลภาพวาดมะขวิด จำนวน 4,000 บาท และ เงินบริจาคจากการจำหน่ายหมอนอิงและผ้าพันคอมะขวิด จำนวน 6,000 บาท
รวมเป็น
10,000 บาท จะนำไปซื้ออาหารสุนัขและยาเพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือสุนัขและแมวจร
ที่อยู่ในการดูแลของ เพจรวมน้ำใจคนรักหมาแมวจรจัด (Help Stray dogs and cats)

2.เงินบริจาคจากการจำหน่ายหมอนอิงและผ้าพันคอมะขวิด จำนวน 24,800 บาท
บริจาคให้ มูลนิธิ The Voice (เสียงจากเรา) เพื่อนำไปช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ต้องการความช่วยเหลือในเคสต่างๆ

ดูรายละเอียดการโอนเงินได้ที่ >>


วิธีการสั่งซื้อหมอนอิงและผ้าพันคอมะขวิด
วิธีการแจ้งโอนเงิน

ติดต่อสอบถาม [email protected]

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม