กิจกรรม ส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า

Sharitybox ร่วมกับ มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ จัดกิจกรรม
"ร่วมส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า"ขอเชิญทุกท่านร่วมประมูลสิ่งของจากเหล่าศิลปินและผู้มีชื่อเสียงได้ในวันที่ 13-16 มิ.ย 2558

เพื่อนำรายได้ทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะกันกระสุน)
ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ในการปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉก.ทพ 41 และ 47 จังหวัดยะลา

คลิ้กดูรายละเอียดโครงการ >>

สรุปยอดเงินบริจาคจากการประมูลในวันที่ 13-16 มิ.ย 2558
รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 48,117 บาท

โดยโอนบริจาคไปยัง 'บัญชีมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้' จำนวน 43,272 บาท เรียบร้อยแล้ว
เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะกันกระสุน) ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน
ในการปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฉก.ทพ 41 และ 47 จังหวัดยะลา

และอีกส่วนหนึ่งผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคมาเพื่อมอบแทนกำลังใจให้ รต.ต่วนอัมรัน กูโซะ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
โดยทีมงานได้นำไปมอบให้ถึงมือ รต.ต่วนอัมรัน กูโซะ เรียบร้อยแล้ว
คลิ้กดูรายละเอียดบัญชี >>

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม