กิจกรรม แลกสุขให้น้อง
Sharitybox
ร่วมกับ SwapAnyz
  จัดกิจกรรม "แลกสุขให้น้อง"
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการช่วยเหลือน้องๆเด็กพิการและทุพพลภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมประมูลสิ่งของสะสมต่างๆ  และของบริจาคอื่นๆ ที่แฟนเพจได้ร่วมใจกันมอบให้มา
เพื่อทำกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่ 12-15 ส.ค 2558 ที่ www.sharitybox.com


กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) จะนำไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือน้องๆ เด็กพิการและทุพพลภาพ
“สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด" (บ้านนนทภูมิ)

" หากของสะสมที่เติมเต็มความสุขของเราแต่เพียงผู้เดียว จะถูกเปลี่ยนเป็นการแบ่งปันให้น้องๆ ที่พิการอีกหลายคน
เราไม่ได้เสียอะไรไป เพราะสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือความสุขใจที่เพิ่มขึ้น เพราะมันจะถูกเติมเต็มด้วยความอิ่มใจ "สรุปยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม แลกสุขให้น้อง
ตั้งแต่วันที่ 12-15 ส.ค 2558
รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 16,640 บาท

และได้บริจาคเงินจำนวนนี้ไปยังสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 22 ส.ค 2558
คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด >>

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม