กิจกรรม หนังสือเพื่อน้องบิดคิด

 

"ห้องสมุดบิดคิด" ( Bizkitbook ) เป็นห้องสมุดจิตอาสา ดำเนินการโดย คุณภราดร ไชยวรศิลป์ หรือพี่เอ็ดดี้ เป็นพี่ชายชาวเชียงราย
ที่ได้ทำห้องสมุดแห่งนี้มากว่า 19 ปีแล้ว โดยให้เด็กๆ ในชุมชนอ่านฟรี และยืมฟรี โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเห็นความสำคัญของการอ่าน
และอยากให้เยาวชนในชุมชนมีที่อ่านหนังสือ ที่อ่านได้ฟรี ยืมได้ฟรี ห้องสมุดบิดคิด ตั้งอยู่ที่ ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
ห้องสมุดแห่งนี้ดำเนินงานด้วยเงินทุนส่วนตัว หนังสือบางส่วนได้รับมาจากการบริจาค

พวกเรา Sharitybox ได้จัดกิจกรรมประมูล "หนังสือเพื่อน้องบิดคิด" เป็นการประมูล Gift Voucher ต่างๆ
โดยเราจะนำ 10% ของยอดประมูลในกิจกรรมนี้ แบ่งปันเป็นหนังสือเพื่อบริจาคให้น้องๆ ห้องสมุดบิดคิด
.............
สรุปยอด  10% ของยอดประมูลในกิจกรรมนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท
โอนบริจาคให้ห้องสมุด Bizkitbook เรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 มี.ค 2559
โดยทางห้องสมุดจะนำไปจัดซื้อหนังสือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆในชุมชนต่อไปคลิ้กเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม