กิจกรรม Sharing Love ปันรักเพื่อน้อง

กิจกรรม "SHARING LOVE ปันรักเพื่อน้อง”  

ขอเชิญร่วมประมูลสิ่งของจากศิลปินดารา และแม่นกใจดี ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของนำมาประมูลเพื่อนำรายได้ทั้งหมด
มอบให้เป็นทุนการศึกษาน้องๆ เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส จำนวนกว่า 200 คน ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

โดยทาง SharityBox ร่วมกับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้รับการสนับสนุนสิ่งของสำหรับการประมูลจากศิลปินดาราและบุคคลทั่วไป
ที่มีความประสงค์อยากบริจาคสิ่งของเพื่อให้นำมาจัดกิจกรรมประมูลในครั้งนี้ พวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
 
** โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) มอบให้เป็นทุนการศึกษาเด็กๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น **

สรุปยอดกิจกรรมประมูลออน์ไลน์ "SHARING LOVE ปันรักเพื่อน้อง"
ในวันที่ 20-25 ก.ค 2559 ได้รับยอดเงินบริจาคเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท

โดยเงินทั้งหมดนี้จะนำไปมอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้นในวันที่ 6 ส.ค 2559 นี้

คลิ้กดูรายละเอียดบัญชี.. รายละเอียดโครงการ | 
เอกสารรับรองการจัดกิจกรรม | กติกาการร่วมประมูล | วิธีการประมูล | วิธีการแจ้งโอนเงิน

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม