กิจกรรม Love4Dog รักนี้เพื่อเพื่อนซี้ 4 ขา


 

ชื่อโครงการ : Love4Dog รักนี้เพื่อเพื่อนซี้ 4 ขา
โครงการจาก : มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox


วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อแบ่งปันรายได้จากการจัดจำหน่ายเสื้อและประมูลสินค้าต่างๆ ในโครงการ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหารสุนัขและแมว รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น ช่วยเหลือน้องหมา-แมวพิการ ที่ "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ"
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และร้านค้า ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือให้แมวจร
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

รายละเอียด :
"มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)" เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือและทำการรักษาสุนัขและแมวจร ที่บาดเจ็บและพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือรักษาสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ที่เจ็บป่วย พิการหรือได้รับอุบัติเหตุ

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : เริ่ม 15 ม.ค 61

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการโอนเงิน


แนะนำการใช้งาน
หากใช้งานผ่านมือถือแล้วพบปัญหาสินค้าแสดงขึ้นมาไม่ครบ ให้ใช้นิ้วแตะที่หน้าจอแล้วซูมเข้าออก จะขึ้นข้อความ Please wait.. จากนั้นสินค้าที่เหลือจะถูกโหลดขึ้นมาแสดง

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม