กิจกรรม Love4Dog รักนี้เพื่อเพื่อนซี้ 4 ขา

ชื่อโครงการ : Love4Dog รักนี้เพื่อเพื่อนซี้ 4 ขา
โครงการจาก : มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox


วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อแบ่งปันรายได้จากการจัดจำหน่ายเสื้อและประมูลสินค้าต่างๆ ในโครงการ เพื่อนำไปจัดซื้ออาหารสุนัขและแมว รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น ช่วยเหลือน้องหมา-แมวพิการ ที่ "มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ"
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และร้านค้า ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือให้แมวจร
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

รายละเอียด :
"มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)" เป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือและทำการรักษาสุนัขและแมวจร ที่บาดเจ็บและพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือรักษาสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ที่เจ็บป่วย พิการหรือได้รับอุบัติเหตุ

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : เริ่ม 15 ม.ค 61

สรุปยอดเงินบริจาค

15 ม.ค 2558 - 16 ก.พ 25586,166.45 บาท
10 มี.ค - 31 ก.ค 2561 : 3,671 บาท

1 ส.ค  2561 - 31 ม.ค 2562 : 4,000 บาท
 
รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 13,837.45 บาท (อัพเดท ณ.วันที่ 03/02/2562)


ดูรายละเอียดสิ่งของที่จัดซื้อและได้นำไปบริจาค
สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม