กิจกรรม Social Sharity Challenge

Sharitybox ขอเชิญร่วมประมูลในกิจกรรม "Social Sharity Challenge" TAG คนกล้า ท้า ทำดี
เพื่อระดมเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กน้อยที่ยากไร้กว่า 3,000 คน โดยรายได้จากการจัดประมูลทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย)
จะบริจาคให้กับ "โครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม" ของ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำเป็นอาหารมื้อเช้าให้เด็กๆ ที่ยากไร้
จากการแบ่งปันคนละเล็ก คนละน้อย จากน้ำใจของพวกท่าน ทางทีมงาน Sharitybox ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

  

จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยชาวเนปาล จากแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 80 ปี เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ
ทางทีมงาน Sharitybox ขอนำเสื้อศิลปินพร้อมลายเซ็นต์ มาเปิดประมูลร่วมในกิจกรรมนี้ โดยรายได้จากการประมูลรายการดังกล่าว จะบริจาคมอบให้มูลนิธิศุภนิมิตฯ
เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนี้ไปยังองค์กรศุภนิมิตเนปาล ซึ่งลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบภัยอยู่ในตอนนี้ คลิ้กดูรายละเอียดเพิ่มเติม.. 

สรุปยอดบริจาคทั้งหมดจากกิจกรรมในวันที่ 19-30 เม.ย 2558
มียอดบริจาค
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,946 บาท

แบ่งการบริจาคเป็น 2 ส่วน คือ
1. บริจาคเข้าโครงการมื้อเช้าให้น้องท้องอิ่ม มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
จำนวน 43,166 บาท = 2,158 มื้อ (20 บาท = 1 มื้อ)

2) บริจาคช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ประสบภัยชาวเนปาล (จากการประมูลเสื้อศิลปิน 4 ตัว) ผ่านมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 2,780 บาท


คลิ้กดูรายละเอียดบัญชี.. 

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม