รายละเอียดโครงการ แก็งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน 

เนื่องจากโครงการการทำหมันเพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์จรจัดและกิจกรรม โครงการอื่นๆ ที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือสัตว์ด้อยโอกาสขยายตัวมากขึ้นทางมูลนิธิฯจึงวาง แผนที่จะสร้างโรงพยาบาลสัตว์ที่ทันสมัยขึ้นแทนที่คลินิกเดิมที่มี อยู่ซึ่งถือว่าเล็กเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ทั้งยังขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ความไม่พร้อมของคลินิกเดิมจำกัดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือ
 
 
 
โดยโรงพยาบาลสัตว์จะสร้างขึ้นในศูนย์พักพิงของมูลนิธิฯ ซึ่งอยู่บริเวณตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต บนขนาดพื้นที่ 728 ตร.ม. เมื่อแล้วเสร็จจะประกอบไปด้วยห้องผ่าตัด ห้อง ICU ห้องกายภาพบำบัด ห้องแยกโรคเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่อง X-Ray และอัลตร้าซาวด์ พื้นที่เฉพาะสำหรับแม่สุนัขและลูกสุนัข และคอกสุนัขกว่า 80 คอก โรงพยาบาลใหม่ที่กำลังสร้างจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวน สัตว์เจ็บป่วยที่มูลนิธิฯ ช่วยเหลือดูแลซึ่งมีมากขึ้น ไม่จำกัดเพียงแต่ในภูเก็ตเท่านั้น มูลนิธิฯ ยังมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดทั่วประเทศไทย โรงพยาบาลสัตว์นี้ถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดและมีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่ มูลนิธิฯ เคยมีมา

ดังนั้นพวกเรา SharityBox มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสจัดกิจกรรม "แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน" เพื่อมีส่วนได้ช่วยเหลือโครงการนี้ โดยเราจะจัดกิจกรรมการประมูลออน์ไลน์ จากสิ่งของที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากเพจสัตว์เลี้ยงบนโลกโซเซียลที่ต้องการช่วยเหลือกิจกรรมนี้ จำนวน 38 เพจ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำมาประมูล เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลสิ่งของทั้งหมด มอบให้ทาง มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย (Soi Dog - in Thai) โดยจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


 

"แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน" เป็นกิจกรรมที่ทาง Sharitybox ได้ร่วมกับมูลนิธิฯเพื่อสุนัขในซอย ร่วมกันจัดเป็นกิจกรรมประมูลสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากเพจต่างๆ บนโลกโซเซียล โดยเป็นการประมูลออนไลน์

โดยรายได้ที่ได้จากการประมูลทั้งหมด เราจะมอบให้มูลนิธิฯเพื่อสุนัขในซอย เพื่อสบทบทุนสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ตำบลไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต โดยไม่หักค่าใช้จ่าย


วิธีการร่วมกิจกรรมประมูล

รายชื่อเพจและผู้ที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมประมูลเอกสารรับรองการจัดกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย