สรุปยอดกิจกรรม แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน


สรุปยอดเงินบริจาคจากการประมูลออนไลน์ในกิจกรรม "แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน" เป็นจำนวนทั้งสิ้น 80,313 บาท
ได้ทำการโอนเงินทั้งหมด เข้าบัญชี SoiDog Foundation เลขที่บัญชี 706-228385-8 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 05 ม.ค 2558 เวลา 17.53 น.