วัตถุประสงค์กิจกรรม ส่งต่อความห่วงใยจากใจแนวหลังสู่แนวหน้า