สรุปยอดกิจกรรม ส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า


สรุปยอดเงินบริจาคจากกิจกรรม "ส่งต่อความห่วงใย จากใจแนวหลังสู่แนวหน้า" ตั้งแต่วันที่ 13-16 มิ.ย 2558 รวมเป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 48,117 บาท

ได้โอนบริจาคไปยัง 'บัญชีมูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้' ธนาคารกรุงไทย สาขาเมกาบางนา เลขที่บัญชี 983-1-29014-3 จำนวน 43,272 บาท
เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน (เสื้อเกราะกันกระสุน) ให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ในการปฏิบัติภารกิจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉก.ทพ 41 และ 47 จังหวัดยะลา

และอีกส่วนหนึ่งผู้ร่วมกิจกรรมบริจาคมาเพื่อมอบแทนกำลังใจให้ รต.ต่วนอัมรัน กูโซะ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
ทางทีมงาน Shairitybox และ มูลนิธิสันติภาพชีวิตคิดเพื่อสันติภาพใต้ ได้นำไปมอบให้ รต.ต่วนอัมรัน กูโซะ ในวันที่ 18 ก.ค 58 เรียบร้อยแล้ว