วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมประมูล


วิธีการเข้าร่วมประมูล

1. สมัครสมาชิกเวบไซต์ก่อนร่วมประมูล

2. ก่อนทำการประมูลสิ่งของแต่ละรายการ ผู้ประมูลต้องอ่านรายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการประมูลให้ละเอียดก่อนตัดสินใจประมูล

3. ผู้ที่มาประมูลต้องเป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบในการประมูลได้ เมื่อปิดการประมูลระบบจะทำการแจ้งยอดเงินที่ต้องชำระ
ผู้ประมูลต้อง ชำระเงินภายใน 2 วันหลังจากปิดประมูลเท่านั้น หากเกินจากนั้นรายการนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

4.กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินภายใน 2 วัน ระบบจะทำการส่งอีเมล์แจ้งไปยังผู้ที่ประมูลไว้ในอันดับที่ 2 โดยผู้ประมูลในลำดับที่ 2 มีสิทธิ์ในรายการประมูลรายการนั้น ตามราคาที่ได้ประมูลไว้

5. กรณีที่ผู้ประมูลทำการประมูลสิ่งของหลายรายการ ซึ่งอาจจะมีวันปิดประมูลแตกต่างกัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการที่ผู้ประมูลจะรอรายการที่ตนประมูลปิดประมูลพร้อมกันทั้งหมดแล้วจึงจะทำการชำระเงิน ทางทีมงานขอความร่วมมือให้ผู้ชนะการประมูล ชำระเงินแต่ละรายการแยกกัน โดยชำระภายใน 2 วันหลังจากปิดประมูลของแต่ละรายการเท่านั้น

6.คูปองจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งทางทีมงาน Sharitybox จะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งให้เพื่อเป็นการร่วมทำบุญกับทุกท่าน

9.หากมีปัญหาต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประมูล สามารถติดต่อได้ที่ คุณศิริรัตน์ 085-0599248  หรือ อีเมล์ [email protected]

วิธีการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี นายชัชวาลย์ บัวเล็ก  
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 982-9-66181-4