สรุปยอดกิจกรรม แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพือน ปี 2


สรุปยอดเงินบริจาคจากการประมูลออนไลน์ในกิจกรรม "แก๊งค์ 4 ขา อาสาช่วยเพื่อน ปี 2" ตอน "Heroes Returnเป็นจำนวนทั้งสิ้น 68,000 บาท
ซี่งเงินบริจาคในส่วนนี้ จะนำไปบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือใน 3 ส่วน ดังนี้
1. บริจาคมอบให้กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา ร.พ. สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์  เป็นจำนวนเงิน 33,000 บาท
โดยได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069-2-30400-9 ชื่อบัญชี กองทุนรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยอนาถา ในวันที่ 8 ธ.ค 2558

 

2. บริจาคสบทบทุนโครงการวีลแชร์ฟรีเพื่อหมาแมวจร ของ น.สพ. ศุภเสกข์ ศรจิตติ เป็นจำนวน 30,000 บาท3. นำไปซื้ออาหารสุนัขำนวน 10 กระสอบ (กระสอบละ 20 kg) บริจาคมอบให้บ้านชิตมณี เป็นจำนวน 5,000 บาท วันที่ 20 ธ.ค 2558