สรุปยอดบริจาคโครงการ ปันน้ำใจ ให้โอกาส น้องนกขมิ้น


สรุปยอดบริจาคโครงการ ปันน้ำใจ ให้โอกาส น้องนกขมิ้น
ยอดบริจาค :
 25 มิ.ย - 31 ก.ค 2560  เดือน ก.ค จำนวน
 4,239.57 บาท

 

 ส.ค - ก.ย  60 จำนวน 2,314.47 บาท

 ต.ค  60 จำนวน 1,123.54 บาท


พ.ย - ธ.ค 2560 จำนวน 1,253.76


01 ส.ค - 30 พ.ย 2561   1,650 บาท

รวมบริจาคไปแล้ว 9,327.58 บาท