รายละเอียดการโอนเงินกิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

News | 06/12/2018

ยอดเงินบริจาคจากการประมูลตุ๊กตาปั้นดินญี่ปุ่นจำนวน 4 ตัว ได้ยอดเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 1,218 บาท
ได้ทำการโอนเงินสบทบไปยังโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วในวันที่ 21-09-2018