สำหรับมูลนิธิ/องค์กรไม่แสวงหากำไร/กลุ่มจิตอาสา
ผู้ซื้อและผู้ขายบน SharityBox พร้อมที่จะบริจาคเงิน 10-100% ของเงินที่ได้รับเพื่อช่วยเหลือโครงการที่ทำประโยชน์ แก่สังคมให้ประสบความสำเร็จ เพียงนำเสนอโครงการเพื่อสังคมที่น่าประทับใจ
เพื่อให้ผู้ขายและผู้ซื้อที่ชื่นชอบในแนวคิดของโครงการ นำสินค้ามาขายหรือเปิดประมูลสินค้าเพื่อมอบรายได้มาสนับสนุนให้โครงการสำเร็จ


 

SharityBox ยินดีเป็นพื้นที่กลางของโครงการที่กลุ่มหรือองค์กรมีแรงบันดาลใจ หรือความตั้งใจจริงที่จะทำประโยชน์แก่สังคมและร่วมมือกับทุกท่านเพื่อชักชวนให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาร่วมสนับสนุน
ให้โครงการสำเร็จ

เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมได้ชัดเจน วัดผลได้จริง และมีประสิทธิภาพ
ทีมงาน / องค์กรที่ดำเนินโครงการ มีความตั้งใจจริง และมีความสามารถในการจัดการโครงการได้จริง
สามารถรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการ
สามารถนำเสนอวัตถุประสงค์ รายละเอียด และเป้าหมายของโครงการได้อย่างชัดเจนผ่านงานเขียน


กรอกข้อมูลลงทะเบียนส่งโครงการได้ที่

ทีมงานตรวจสอบข้อมูล และอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม (ใช้เวลาประมาณ 3-7 วัน)

เมื่อโครงการผ่านการพิจารณา ทีมงานจะแจ้งกลับทางอีเมล์ และโครงการจะพร้อมรับการสนับสนุนทันที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]