สำหรับผู้ขาย
หากคุณเป็นร้านค้าที่มีสินค้า อยากเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น
หรือคุณเป็นคนทั่วไปที่มีสิ่งของที่เหลือใช้ และที่สำคัญมีใจที่อยากจะแบ่งปัน
คุณสามารถเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดโครงการดีๆ ในสังคมของเราได้          

เพียงคุณเลือกโครงการเพื่อสังคมที่คุณชื่นชอบ
นำสินค้าหรือสิ่งของที่มีมาลงขายหรือเปิดประมูล
และแบ่งรายได้ 10-100% บริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ
ร้านค้านอกจากจะได้เพิ่มยอดขาย ในขณะเดียวกันคุณได้มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ 
ในการได้ช่วยสนับสนุนกลุ่มคนที่ต้องการทำความดีและมีไอเดียจะสร้างสิ่งดีๆ
ได้มีกำลังใจและเงินทุนในการสร้างโครงการดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม