กิจกรรม toCATher เราและแมว (จร)


ชื่อโครงการ : toCATher (ทู-แคท-เธอร์) เราและแมว (จร)
โครงการจาก : โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox

วัตถุประสงค์โครงการ

-  เพื่อช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล และทำหมันแมวจรเพื่อลดปัญหาการเกิดแมวข้างถนน และโรคติดต่อ ผ่านการสนับสนุนกิจกรรม "มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร"
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และร้านค้า ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือให้แมวจร
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

รายละเอียด :
มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร เป็นกลุ่มอาสาสมัคร ที่รวมตัวทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือแมวจร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าวัคซีน และทำหมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แมวจรได้รับการช่วยเหลือ และทำหมันแมวจรเพื่อลดปัญหาการเกิดแมวข้างถนน และโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร คือ

1. ช่วยเหลือรักษาแมวไม่มีเจ้าของ ที่เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ
2. ลงพื้นที่ทำหมันแมวจร ตามวัด ตรอก ซอกซอยและสถานที่ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดจำนวนแมวจร แมวไร้บ้าน
3. จัดซื้ออาหารแมวแจกจ่ายให้กับผู้ดูแลแมวตามชุมชน และวัดต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลเหล่านั้น

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : เริ่ม 15 ส.ค 2560 (โครงการต่อเนื่อง)


สรุปยอดเงินบริจาค
15 ส.ค - 30 ก.ย 2560 : 13,741.31 บาท
1 พ.ย - 30 พ.ย 60 : 4,738.21 บาท  (เดือน ต.ค งดกิจกรรม)
1 ธ.ค - 31 ธ.ค 60 : 2,900 บาท
1 ม.ค - 31 ม.ค 61 : 1,730.05 บาท
1 ก.พ - 28 ก.พ 61 : 1,329.20 บาท

1 มี.ค - 20 เม.ย 61 : 3,000 บาท
21 เม.ย - 31 พ.ค 61 : 7,196.41 บาท
1 มิ.ย - 31 ก.ค 61: 6,025.01 บาท
1 ส.ค  - 30 ก.ย 61 : 4,400 บาท
1 ต.ค - 30 พ.ย 61 : 2,900 บาท
1 ธ.ค 61 - 31 ม.ค 62 : 2,900 บาท
1 ก.พ 62 - 31 มี.ค 62 : 5,000 บาท
1 เม.ย 62 - 24 พ.ค 62 : 4,500 บาท
25 พ.ค - 20 ก.ค 62 : 5,100 บาท
21 ก.ค - 20 ก.ย 62 : 2,500 บาท
21 ก.ย - 20 พ.ย 62 : 6,300 บาท
21 พ.ย 2562  -  29 ม.ค 63 : 4,800 บาท
30 ม.ค - 15 เม.ย 63 : 3,100 บาท
16 เม.ย - 30 มิ.ย 63 : 4,275.86 บาท
01 ก.ค 63 - 30 ก.ย 63 : 3,010.08 บาท
01 ต.ค 63 - 31 ธ.ค 63 : 2,600 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 92,046.13 บาท (อัพเดท ณ.วันที่ 31/12/2563 )

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการโอนเงิน

 


สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม