กิจกรรม toCATher เราและแมว (จร)


ชื่อโครงการ : toCATher (ทู-แคท-เธอร์) เราและแมว (จร)
โครงการจาก : โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อแบ่งปันรายได้จากการประมูลสินค้า ช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล และทำหมันแมวจร โดยบริจาคสบทบผ่าน "โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร"
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และร้านค้า ได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและส่งต่อความช่วยเหลือให้แมวจร
- เพื่อปลูกจิตสำนึกในด้านการแบ่งปัน และการส่งต่อความดีให้สังคม

รายละเอียด :
โครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร เป็นกลุ่มอาสาสมัคร ที่รวมตัวทำกิจกรรมเพื่อหารายได้ช่วยเหลือแมวจร เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร ค่าวัคซีน และทำหมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แมวจรมีสุขภาพ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร คือ

1. ช่วยเหลือรักษาแมวไม่มีเจ้าของ ที่เจ็บป่วย ได้รับอุบัติเหตุ
2. ลงพื้นที่ทำหมันแมวจร ตามวัด ตรอก ซอกซอยและสถานที่ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดจำนวนแมวจร แมวไร้บ้าน
3. จัดซื้ออาหารแมวแจกจ่ายให้กับผู้ดูแลแมวตามชุมชน และวัดต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลเหล่านั้น

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : เริ่ม 15 ส.ค 2560 (เปิดต่อเนื่อง)

สรุปยอดเงินบริจาค
15 ส.ค - 30 ก.ย 2560 : 13,741.31 บาท
1 พ.ย - 30 พ.ย 60 : 4,738.21 บาท  (เดือน ต.ค งดกิจกรรม)
1 ธ.ค - 31 ธ.ค 60 : 2,020 บาท
1 ม.ค - 31 ม.ค 61 : 1,730.05 บาท
1 ก.พ - 28 ก.พ 61 : 1,329.20 บาท

1 มี.ค - 20 เม.ย 61 : 3,000 บาท
21 เม.ย - 31 พ.ค 61 : 7,196.41 บาท
1 มิ.ย - 31 ก.ค 61: 6,025.01 บาท 

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 39,780.19 บาท

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการโอนเงินแนะนำการใช้งาน
หากใช้งานผ่านมือถือแล้วพบปัญหาสินค้าแสดงขึ้นมาไม่ครบ ให้ใช้นิ้วแตะที่หน้าจอแล้วซูมเข้าออก จะขึ้นข้อความ Please wait.. จากนั้นสินค้าที่เหลือจะถูกโหลดขึ้นมาแสดง

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม