กิจกรรม คบเด็กสร้างโรงพยาบาล

 CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 
 
ชื่อโครงการ : #คบเด็กสร้างโรงพยาบาล
โครงการจาก : www.littleherocsr.com
วันที่ 14 ก.ย 2018
 
วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำรายได้จากการประมูลทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อสบทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

รายละเอียด

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปัจจุบันศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีพื้นที่แออัด คับแคบ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทั้งยังอยู่ไกลจากห้องผ่าตัด และต้องให้บริการทั้งตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินทั้งใน และนอกเวลาราชการ ทำให้เกิดความไม่สะดวกเป็นอย่างมากแก่ผู้ป่วยและญาติที่มารอรับการรักษามากกว่า 1 แสนรายต่อปี

ยอดเงินบริจาค : 1,218 บาท คลิ้กดูรายละเอียดการโอน


CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

CSR : โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล-ตึกผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม