กิจกรรม ส่งกำลังใจ สู้ภัย Covid-19

 

ชื่อโครงการ : ส่งกำลังใจ สู้ภัย Covid - 19
ร่วมบริจาค : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้ดูแลโครงการ : sharitybox

วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อสมทบทุนจัดซื้อหน้ากาก N95 ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เพื่อแทนคำขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจ ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการ : เริ่ม 28 เม.ย 2563  - 28 พ.ค 2563

 สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม