กิจกรรม ประมูลโต๊ะหมู่บูชาไม้มะค่าโมงฝังมุก เพื่อผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้

(คลิ้กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม)


ชื่อโครงการ : ร่วมประมูลโต๊ะหมู่บูชาไม้มะค่าโมงฝังมุก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้
โครงการจาก : มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ผู้ดูแลโครงการ : มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

วัตถุประสงค์โครงการ

- ส่งเสริมและสนับสนุนบริการผู้ป่วยนิติจิตเวชผู้ป่วยจิตเวช ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชที่ยากไร้
- เพื่อสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ป่วยจิตเวช โดยมีเป้าหมายเพื่อกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข พึงตนเองได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับของครอบครัว สังคม และชุมชน
- เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ยากไร้

เอกสารรับรองการจัดกิจกรรมประมูล

รายละเอียดโต๊ะหมู่บูชา

     - โต๊ะหมู่บูชาหมู่ 9 ไม้มะค่าโมงฝังมุก อายุมากกว่า 30 ปี บริจาคโดย คุณอรัญ สำเภาเงิน และครอบครัว
     - มีขนาดกว้่าง 106 ซม. x ยาว 172 ซม. x สูงจากพื้นถึงฐานรอง 40 ซม. และความสูงจากพื้นถึงยอดบนสุดของโต๊ะเมื่อวางครบชุด 132 ซม. ( คลิ้กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม... )
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศุภสิทธิ์ โพธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โทร.081-5607766 , 02-4416106

ระยะเวลาการประมูล : 1-7 ส.ค 2563

* รายได้จากการประมูลทั้งหมด (โดยไม่หักค่าใช้จ่าย) บริจาคให้มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ *

กติกาและวิธีการร่วมประมูล

1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ก่อนร่วมประมูล โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://sharitybox.com/authenticate/signup
2. อีเมล์และเบอร์โทรที่ใช้ในการสมัคร ควรต้องเป็นอีเมล์และเบอร์โทรที่ท่านใช้งานอยู่จริง เพราะหากท่านชนะการประมูล ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปทางเบอร์โทรและอีเมล์นี้
3. ราคาเริ่มต้นการประมูล 300,000 บาท ขั้นต่ำบิดละ 10,000 บาท
4. ผู้ประมูลต้องเป็นผู้ที่สามารถรับผิดชอบในการประมูลได้ และเมื่อปิดการประมูล หากท่านชนะการประมูล ระบบจะส่งอีเมล์ และ SMS แจ้งชนะการประมูลไปยังข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้
5. ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเป็นผู้ที่สามารถมารับชุดโต๊ะหมู่บูชาด้วยตนเอง ที่มูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถ.พุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด

ขอขอบพระคุณ คุณอิทธิ ชวลิตธำรง ผู้ชนะการประมูล โต๊ะหมู่บูชาไม้มะค่าโมงฝังมุก มูลค่า 310,000 บาท
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ทางทีมงานและมูลนิธิสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ส่งมอบโต๊ะหมู่บูชาไม้มะค่าโมงฝังมุก ให้แก่ตัวแทน คุณอิทธิ ชวลิตธำรง เรียบร้อยแล้ว

 

 

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม