รายละเอียดโครงการช่วยเหลือเพื่อน 4 ขา บ้านป้าหนุ่ย


รายละเอียดโครงการ "ช่วยเหลือเพื่อน 4 ขา บ้านป้าหนุ่ย"

     "บ้านป้าหนุ่ย" เป็นกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยจะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่พิการหรือเจ็บป่วย และเมื่อรักษาหายดีแล้วจะประกาศหาบ้านเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้มีผู้ดูแลต่อไป ในปัจจุบันบ้านป้าหนุ่ย มีสัตว์เจ็บป่วยที่อยู่ในอุปการะ เป็นสุนัขจำนวน 70 ตัว แมว 10 ตัว และวัว 1 ตัว (ได้ช่วยเหลือโดยการไถ่ชีวิตมาจากฟาร์มโคนม เป็นวัวที่ปลดระวางแล้วจะถูกส่งไปโรงฆ่าสัตว์)
สุนัขและแมวที่บ้านป้าหนุ่ยจะได้รับการดูแลอย่างดี ทุกเดือนจะหยดยากันเห็บหมัด (โดยยาที่มีมาตราฐาน โดยจะแบ่งจำนวนหยดเป็นซีซี คำนวณตามน้ำหนักของแต่ละตัว เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ยาได้คุ้มค่ามากที่สุด) สัตว์ทุกตัวจะถูกนำไปทำหมัน ดูแลเรื่องความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

     สัตว์ที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บมา จะถูกส่งไปรักษาจนหายดี แต่ผลจากการถูกทำร้าย เมื่อรักษาหายแล้ว อาจทำให้พิการ มีรูปร่างลักษณะที่ไม่สวยงาม ทำให้ประกาศหาบ้านได้ยาก ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนสุนัขที่ต้องดูแลเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็นค่าอาหาร ค่ารักษา ค่ายา เป็นจำนวนสูงมากต่อเดือน (แต่ได้รับความกรุณาเรื่องค่ารักษาจากแพทย์ที่ดูแล กรุณารักษาให้ก่อน และให้นำเงินมาทยอยชำระที่หลังได้ ซึ่งตอนนี้ยังมียอดค้างจ่ายอยู่เป็นจำนวนมาก)

รายการค่าใช้จ่ายต่อเดือน (โดยประมาณ)
- ค่าอาหารสุนัข (70 ตัว แมว 10 ตัว วัว 1 ตัว) ประมาณ 20,000 บาท
  โดยปรกติอาหารสุนัขจะใช้อยู่โดยประมาณ 20-25 กระสอบ (20กก./กระสอบ)
- ค่ารักษาต่อเดือน (กรณีไม่ได้มีเคสที่ป่วยหนักๆมากๆเพิ่มเติม) เป็นเงินประมาณ 20,000 บาท
- ค่าหยอดเห็บ และยาพ่นพื้นกำจัดเห็บหมัด เป็นเงินประมาณ 10,000 บาท

สิ่งของที่รับบริจาค

ขอรับบริจาคผ้าพันแผล, น้ำยาล้างแผล, แอลกอฮอล์, เบตาดีน, น้ำเกลือ, แพมเพริทหมาพิการ, ยากันยุง, ผงซักฟอกสำหรับซักผ้าสุนัข, เสื้อผ้า/ผ้าห่ม/ผ้าขนหนู ของเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว (เพื่อนำมาปูให้สัตว์ที่บาดเจ็บ)
*สามารถส่งของบริจาคไปได้ที่  คุณอภิชญา เมืองจันทร์  204/2 หมู่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180


"ตัวอย่างเคสที่ได้รับการช่วยเหลือจาก บ้านป้าหนุ่ย และยังมีอีกหลายชีวิตที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือจากคุณ"
        
<<กลับหน้าหลัก