กิจกรรม โครงการช่วยเหลือเพื่อน 4 ขา บ้านป้าหนุ่ย


ชื่อโครงการ : ช่วยเหลือเพื่อน 4 ขา บ้านป้าหนุ่ย
โครงการจาก : บ้านป้าหนุ่ย อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี (อยู่บริเวณใต้ป้ายโฆษณาโตโยต้าใหญ่ ทางลงเขากลางดงจะไปกทม ใกล้ทางเข้าวัดถ้ำสองพี่น้อง)
ผู้ดูแลโครงการ : คุณอภิชญา เมืองจันทร์
ช่องทางติดต่อ :
https://www.facebook.com/PewGet
เบอร์โทร : 096-996-4519

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้ออาหารสุนัข ค่ารักษา ค่ายา สุนัขและแมวในโครงการ

รายละเอียด :

        "บ้านป้าหนุ่ย" เป็นกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยจะช่วยเหลือสุนัขและแมวจรจัดที่พิการหรือเจ็บป่วย และเมื่อรักษาหายดีแล้วจะประกาศหาบ้านเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้มีผู้ดูแลต่อไป ในปัจจุบันบ้านป้าหนุ่ย มีสัตว์เจ็บป่วยที่อยู่ในอุปการะ เป็นสุนัขจำนวน 70 ตัว แมว 10 ตัว และวัว 1 ตัว (ได้ช่วยเหลือโดยการไถ่ชีวิตมาจากฟาร์มโคนม เป็นวัวที่ปลดระวางแล้วจะถูกส่งไปโรงฆ่าสัตว์)  ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ :
1  พ.ค 2560  - 31 พ.ค 2560

สรุปยอดเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ :
โครงการนี้ได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 24,048 บาท
และได้โอนเงินเข้าบัญชี น.ส อภิชญา เมืองจันทร์ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) เรียบร้อยแล้ว 
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 21.08 น. ...ดูรายละเอียดการโอนเงิน 


วันที่ 4 มิ.ย 2556 ป้าหนุ่ยได้นำเงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดไปจัดซื้อเป็นข้าวสาร และอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมวที่ดูแลอยู่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้ฝากมาขอบพระคุณผู้บริจาคทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ. ที่นี้ด้วย
  

สินค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม